Finnevikinsilta, Espoo

Elokuussa 2015 avattu 365-metrinen Finnevikin silta on Espoon pisin ja se täydentää merkittävästi Espoon pääkatuverkostoa. Sen avulla on myös saatu varmistettua arvokkaan lintukosteikon säilyminen ja alueen virkistyskäyttö.


Asiakas

Projektin arvo

  • 12 miljoonaa euroa

Projektin vaihe

  • Valmis

Katuverkostoa täydentävä palkkisilta sai vaikutteita lähiympäristöstä 

Elokuussa 2015 valmistunut 365-metrinen Finnevikinsilta täydentää merkittävästi Espoon pääkatuverkostoa. Sillalla on suuri merkitys Finnoon kaupunginosan rakentamiselle ja se palvelee myös liityntäliikennettä Matinkylän metroasemalle sekä avaa uudenlaisen pyöräilyreitin.

Silta on jännitetty betoninen palkkisilta, jonka tukipilarit on paalutettu syvimmillään kosteikon läpi 30 metrin syvyyteen. Sillan reunapalkkiin haluttiin vaalea sävy, joka toteutettiin vaalentamalla betonimassaa titaanioksidilla pinnoittamisen sijan. Lisäksi sillasta löytyy pieni tekninen erikoisuus, Suomen suurimmat niin sanotut hiljaiset liikuntasaumalaitteet, jotka eivät kolahda niiden yliajettaessa.

Silta sai vaikutteita lähiympäristöstä, kuten Haukilahden vesitornista ja läheisestä heinikosta. Silta onkin leveydeltään poikkeuksellisen leveä, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus pysähtyä ihailemaan lintukosteikon elämää estämättä liikennettä. Sillan alapuolelle on myös toteutettu led-valaistus, jota voi säätää kuukausien ja juhlapäivien mukaan. Valaistus on pois päältä lintujen pesimisajan.

 

Hiilijalanjälki ja ympäristönäkökulma huomioitu

Kestävä kehitys sekä ekologisuus olivat lähtökohtana ja perusteena koko suunnitteluprosessin ajan. Finnevikinsillassa tämä näkyy kokonaisuutena, eikä vain yksittäisinä ratkaisuina. Esimerkiksi sillalle kerääntyviä hulevesiä viivytetään ennen niiden purkaantumista viereiseen Finnbäckeniin. Näin pienennetään uomaan päätyvää hiukkaskuormaa ja edistetään kalakannan elpymistä.

 


Vuoden silta 2016 -palkinto

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) mukaan Finnevikinsilta täytti parhaiten tämän vuoden teeman kriteerit eli elinkaarinäkökulman siltasuunnittelussa.

WSP:n suunnittelutiimi saikin kehuja sillan elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen huomioon ottamisesta materiaalivalinnoissa, tarkastuksen helpottamisesta kulkutasojen avulla sekä poikkileikkauksen muuntojoustavuudesta ja rakenteiden muotoilusta. Palkkisillan suunnittelussa huomioitiin tarkasti myös ympäristönäkökulmat.

RIL: https://www.ril.fi/fi/artikkelit/vuoden-silta-2016-titteli-espooseen.html