Joukko- ja raideliikenne

Joukkoliikenne ei ole vain liikkumisen väline: se on yhteisöä rakentava työkalu. Joukkoliikenne vaikuttaa investointipäätöksiin ja luo taloudellista kasvua ja uudistumista.


Joukko- ja raideliikenteen onnistunut toteutus perustuu syvään ymmärrykseen siitä, miten urakoitsijat toimivat ja olosuhteet muuttuvat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Joukko- ja raideliikenteen projekteissa muutoksia tarvitaan jatkuvasti, ja tässä vauhdissa pysytään vain, jos julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja paikallisten yhteisöjen välillä ylläpidetään hyvää vuoropuhelua.

WSP on ollut johtava joukko- ja raideliikennealan toimija sen ensimmäisestä projektista lähtien: New Yorkin kaupungin metrojärjestelmän suunnittelusta, jo 1880-luvulla. Asiantuntemuksemme perustuu vuosien kokemukseen julkisen liikenteen infrastruktuureissa lähes kaikilla mantereilla.

Tarjoamme suunnittelun ja hallinnan palveluita koko raideprojektin elinkaarta varten. Valikoimaamme kuuluvat yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa toteutettavat suunnittelun, ohjelmoinnin ja rakentamisen hallinnan palvelut ja strategista neuvontaa rautateiden suurinopeuksisia raidejärjestelmiä varten erilaisissa matkustaja- ja rahtiliikenneprojekteissa. Asiantuntemuksemme, sovellettavuus ja kykymme reagoida valtionhallinnon ja yksityisen sektorin edellytyksiin vaativissa raideohjelmissa yhdistyy pitkään kokemukseemme ja osaamiseemme rakentamisen ja infrastruktuurin hankkeissa erilaisissa ympäristöissä.Raidesuunnittelusta liikennesuunnitteluun

YK:n raportin mukaan 54 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupunkialueella. Määrän odotetaan kasvavan 66 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa, että kaupunkien on pohdittava uudelleen niiden julkisen liikenteen palveluita, jotta ne voivat vastata tulevaisuuden kysyntään.

Joukko- ja raideliikennejärjestelmillä on tärkeä asema modernin liikenteen tulevaisuudessa. Ne tarjoavat kestäviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää hiilipäästöjä, luoda parempia liikkumisen mahdollisuuksia, lisätä energiatehokkuutta sekä luoda pitkäaikaisia taloudellisia hyötyjä.

WSP:n asiantuntijat auttavat liikennealan toimijoita suunnittelemaan ja hallinnoimaan monin eri tavoin julkista liikennettä – raskasta ja kevyttä raideliikennettä, raitiovaunuja ja henkilökuljettimia sekä linja-autoilla ajettavia pikayhteyksiä. Pystymme tarjoamaan joustavia ratkaisuja yksilöllisiin vaatimuksiin ja toteutamme arvostettujen asiakkaidemme visioita. Tuloksena on kehittyneitä ja kestäviä ratkaisuja, joiden avulla teemme joukkoliikenteestä entistä älykkäämpää, nopeampaa ja edullisempaa sekä asiakkaillemme että yhteisöille.

WSP yhdistää suunnittelu- ja rakentamisvaiheen osaamisensa strategisen konsultoinnin, maankäytön suunnittelun ja ohjelmoinnin kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme tukea hankkeen alusta aina järjestelmien käyttöön saakka. Joukkoliikenteen asiantuntijamme koostuvat eri puolilta maailmaa olevista osaajista, ja he tarjoavat apua ja tukea niillä aloilla, joita on tarpeen ottaa huomioon onnistuneissa joukkoliikenteen projekteissa.

 

Integroituja, kehittyneitä raideratkaisuja

Teknologiset muutokset auttavat rakentamaan joukko- ja raideliikenteen uusista järjestelmistä, niiden modernisoinneista tai laajennuksista aiempaa turvallisempia, nopeampia ja luotettavampia. WSP ottaa käyttöön ja integroi toimintaansa tällaisia teknologioita etunenässä kehittäessään uusia ja olemassa olevia verkostoja. Takaamme, että teemme työmme tehokkaasti ja aiheutamme mahdollisimman vähän häiriöitä olemassa oleville palveluille. Tuotamme asiakkaillemme arvoa.

 

 Yhteystiedot:

Jari Niskanen
Liiketoimintajohtaja, Infra
+358 40 568 2643
jari.niskanen@wsp.com

Juhani Bäckström
Liiketoimintajohtaja, Liikkuminen ja liikenne
+358 40 555 6970
juhani.backstrom@wsp.com