Ze względu na zwiększoną świadomość ekologiczną, zainteresowanie społeczeństwa zrównoważonym rozwojem oraz surowe przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska, projekty często wymagają odpowiednich zezwoleń środowiskowych.

Współpracujemy z naszymi klientami w celu oceny ryzyka i wpływu na aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, jak również celem identyfikacji i określenia odpowiednich środków, by zapobiegać lub ograniczać określone zagrożenie i jego skutki. Nasi eksperci w Polsce projektują i wdrażają strategie, by skutecznie kierować procesem planowania, otrzymywania zezwoleń środowiskowych oraz zgodności z przepisami. Nasze szerokie doświadczenie pomaga klientom w dokonaniu wyboru pomiędzy poszczególnymi badaniami a w pełni zintegrowanym planowaniem.

Współpracujemy z organizacjami koncentrującymi się na inwestowaniu, rozwoju, powiększeniu istniejących aktywów, bieżącym utrzymaniu działalności lub zamknięciu swoich obiektów. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze wspieraniem sektorów nieruchomości, infrastruktury, górnictwa, energetyki, projektów źródeł odnawialnych bądź naftowych i gazowych, oferujemy wiedzę i doświadczenie dotyczące lokalnej władzy i uwarunkowań społecznych.

Angażujemy się w strategiczne doradztwo inwestycyjne, due diligence, planowanie realizacji, budowę i monitorowanie faz każdego projektu. W każdym przypadku pracujemy nad zapewnieniem pozytywnych wyników wszystkim zainteresowanym stronom.