Wspieramy naszych klientów w tworzeniu długoterminowych i kompleksowych planów wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Sektor

 • Środowisko
 • Obiekty handlowe
 • Budynki komercyjne i wielofunkcyjne
 • (Wszystkie)

Usługa

 • Usługi doradcze
 • Środowisko naturalne i ekologia
 • Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • (Wszystkie)

Kompleksowe rozwiązania

Uważamy, że do stworzenia kompletnych strategii zrównoważonego rozwoju, dzięki którym firma będzie mogła skupić się na obszarach mających największy wpływ na otoczenie, wywołać pozytywny efekt wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz wyróżnić się na rynku, niezbędne jest całościowe podejście. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna w połączeniu ze zrozumieniem uwarunkowań prawnych i finansowych pomagają naszym klientom w różnych sektorach rynku w ulepszeniu ich działalności w zakresie zagadnień społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Można to osiągnąć poprzez wyeliminowanie negatywnego wpływu działalności biznesowej na otoczenie i maksymalizację pozytywnego oddziaływania, angażując interesariuszy już na etapie tworzenia koncepcji biznesowych. Strategia zrównoważonego rozwoju musi być zatem osadzona w szerszej, długoterminowej strategii firmy i w pełni z nią zintegrowana, ponieważ tylko wtedy może przynieść oczekiwane rezultaty.

Nasze podejście

Analizujemy wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie firmy,  pomagamy sformułować kompleksowy i innowacyjny program zarządzania zmianą w czterech głównych obszarach:

 • społeczeństwo
 • miejsce pracy
 • rynek
 • środowisko.

Program zawiera propozycje dotyczące zarządzania, zaangażowania pracowników, relacji z interesariuszami, zarządzania danymi i raportowania oraz komunikacji. Obejmuje krótko- i długoterminowe cele ogólne oraz konkretne zadania, które są SMART, a także pozostają ściśle związane z szerszymi celami biznesowymi i podzielone na obszary geograficzne lub biznesowe. Kluczowym aspektem takiego planu jest zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, które musi zostać odpowiednio zaplanowane i stopniowo wdrażane. Po określeniu strategii pomagamy w jej wdrożeniu, zarządzaniu, monitorowaniu i rewizjach.

Efektywność

Rezultatami wprowadzonej strategii mogą być: redukcja emisji zanieczyszczeń, opracowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które poprawiają wydajność operacyjną, oszczędność kosztów, poprawa zaangażowania interesariuszy oraz bardziej efektywne używanie zasobów. Wyniki długoterminowe zależą od zaangażowania i kompleksowego podejścia do działalności integrującego zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie strategii biznesowej.