Włączamy do naszej działalności BIM nie tylko jako narzędzie projektowe, ale przede wszystkim jako nowy sposób pracy w celu poprawy efektywności projektu przez cały okres jego trwania.

BIM – pełne skoordynowanie procesu projektowania

Korzystanie z BIM pozwala na koordynowanie różnych branż inżynieryjnych w jednym, centralnym modelu i dodanie wartości na każdym etapie procesu budowlanego. Podczas planowania zapewniamy współpracę pomiędzy przedstawicielami wielu branż związanych z przedsięwzięciem, aby proces projektowania był bardziej skoordynowany, szybszy i efektywniejszy. Na etapie budowy możemy poprawić wydajność, przyspieszając czas reakcji na zmiany wprowadzane w projekcie lub na budowie, co poprawia planowanie i zarządzanie kosztami.

Integralna część naszego projektu

Pracujemy nad tym, aby BIM stało się integralną częścią wszystkich naszych procesów projektowych. Nasz Zespół Konstrukcji pracuje wyłącznie za pomocą BIM, a standardy jakości w projektach zapewniają technicy BIM. Firma WSP Polska angażuje się w przedsięwzięcia realizowane w Wielkiej Brytanii, co zapewnia nam dostęp do światowej klasy wiedzy i doświadczenia z zakresu pracy w BIM.

Przystanek mBank, Łódź, model BIM, instalacje sanitarne

Przystanek mbank w Łodzi - model 3d