Kuntoarvio on kiinteistön omistajalle suunnattu työkalu, jonka avulla voidaan ennakoida kiinteistöön muodostuvia korjaustarpeita sekä niistä muodostuvia kustannuksia. Kuntoarviolla määritetään kiinteistön nykyinen kunto sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kuntoarvion tapaisesti kuntotarkastuksilla arvioidaan kuntoa ja korjaustarvetta, mutta tarkastukset kohdistuvat rajatun alueeseen tai osaan.