Kattava lähtötilanteen kartoitus kuntotutkimuksella on tärkeä osa korjausprosessia ja kiinteistön ylläpitoa. Kuntotutkimuksella saadaan selville rakenteiden tai järjestelmien tutkimushetken kunto, olemassa olevat vauriot, niiden syyt ja laajuus sekä mahdolliset vaikutukset tulevaisuudessa. Ennalta tehtävällä kuntotutkimuksella ja sen perusteella tehdyillä korjaustoimenpiteillä voidaan välttää rakenteiden tai järjestelmien vakavat vauriot sekä korjata oikeita asioita, kun todelliset korjaustarpeet ovat ennalta selvitetty. Parhaimmillaan hyvin tehdyllä kuntotutkimuksella säästetään merkittäviä rahasummia korjaushankkeessa.

 


Julkisivu- ja parvekerakenteiden kuntotutkimukset

Julkisivu- ja parvekerakenteiden kunto on aina syytä kartoittaa ennen korjauksiin ryhtymistä. Julkisivurakenteiden kunnon selvitys on oleellinen osa oikean korjausmenetelmän valitsemiseksi, jolla saavutetaan korjaukselle mahdollisimman pitkä elinkaari. Referenssikohteistamme löytyy kattavasti eri tyyppisiä julkisivukohteita, joita ovat mm: vanhat kivijulkisivut, rapatut julkisivut, betonijulkisivut ja tiiliverhoillut julkisivut. Osaavasta henkilökunnastamme löytyy eri tyyppisiin julkisivuihin erikoistunut tutkija tilaajan tarpeiden mukaan. Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksissa noudatamme ajantasaista BY:n ohjeistusta.

Betoni-, laasti- ja tiilinäytteiden analysointi hoituu omassa FINAS akkreditoidussa laboratoriossamme, joka mahdollistaa joustavan palvelun asiakkaan näkökulmasta. Laboratoriossamme hoituu myös julkisivuihin liittyvien haitta-aineiden tai mikrobinäytteiden tutkimukset.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella voidaan määrittää rakennuksen kuntoselvityksessä tai laadunvalvonnassa ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus ja rakenteellinen tiiveys. Kuntoa- tai laatua määritettäessä kuvaus suoritetaan voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Lämpökuvauksella voidaan selvittää myös muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen liittyviä asioita kuten:

  • ilman virtausreittejä osana asumisviihtyvyyttä
  • mahdollisia kosteusvaurioita rakenteita rikkomattomin menetelmin
  • LVIS-laitteiden toimintaa
  • lattialämmityksen sijainnin määritys

Käyttämämme laitteisto on nykyvaatimusten mukainen ja henkilökunnallamme on voimassa olevat pätevyydet rakennusten lämpökuvaukseen.

Merkkiainemittaukset

Merkkiainemittaus on tiiviysmittausmenetelmä, jonka toiminta perustuu rakenteisiin levitettävän merkkiainekaasun leviämisen mittaamiseen rakenteista, rakenteiden liitoksista tai muun epäjatkuvuuskohdan kautta. Merkkiaineella suoritettavaa tiiveysmittausta käytetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • ikkunoiden karmin ja seinärakenteen välisen tiiveyden selvitys
  • rakennusosien, kuten seinä- ja lattiarakenteen liitoksen tiiveyden selvitys
  • läpivientien tai kiinnitysten tiiveyden selvitys
  • tiivistyskorjauksien laadun todentaminen

Mittausmenetelmällä saadaan määritettyä tarkasti rakenteissa tai järjestelmissä sijaitsevat vuotokohdat, joka helpottaa tarvittavien korjausten suoritusta.

 

Rakennetutkimukset ja kantavuustarkastelut

Tarjoamme kattavasti erilaisten rakenteiden tutkimuksia ja kantavuustarkasteluja. Materiaalin puolesta ei ole rajoittavia tekijöitä, oli sitten kyseessä puu-, teräs- tai betonirakenteet, löytyy meiltä pätevöitynyt tekijä suorittamaan tarkasteluja.

Olemme erikoistuneet myös lainsäädännön (HE 336/2014) vaatiman laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkasteluihin.

 

Yhteystiedot:

Mika Matikka
Liiketoimintajohtaja, Korjausrakentaminen
+358 40 562 7096
[email protected]