Vilhonvuorenkadun jatke Sörnäisissä

Vilhonvuorenkadun jatkaminen Sörnäisten rantatien yli Koksikadulle parantaa Kalasataman saavutettavuutta autolla. WSP toimii jatkeen pääsuunnittelijana sekä vastaa katu- ja rakennussuunnittelusta. Jatkeen on arvioitu valmistuvan vuonna 2022.Sörnäisten rantatie – Koksikatu välin katu- ja rakennussuunnittelun lisäksi kohde sisälsi vaativaa teknisen huollon ja vesihuollon suunnittelua sekä pohjarakennus- ja paalulaattasuunnittelua. Olemassa olevan 110 kV:n ilmajohdon ja voimalinjapylvään huomioiminen toi myös omat haasteensa suunnitteluun.

WSP teki suunnittelun aikana tiivistä yhteistyöstä alueen muun suunnittelun, kuten pilaantuneen maaperän kunnostussuunnittelun, kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti pohjarakennussuunnittelussa, jossa piti ottaa huomioon maaperän puhdistusmenetelmät, sillä maaperä oli hyvin saastunutta.

Kadun, vesihuollon ja teknisen huollon rakennussuunnitelmat tehtiin myös tietomallina Helsingin kaupungin rakennusviraston kadunsuunnittelun inframalliohjeen mukaisesti.