Biologinen monimuotoisuus, oppeja Monnin suoralta

Näin 22.5. kansainvälisenä biodiversiteettipäivänä ja luonnon monimuotoisuusviikon päätteeksi on hyvä pohdiskella hieman monimuotoisuutta ja sen vaalimisen edellytyksiä, johon useat hankkeet myös meillä WSP:n Kestävä Maisema -yksikössä linkittyvät. 

Kirjoittaja

Elisa Lähde
Johtava asiantuntija
Suomi