Näsin puistosilta

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:n suunnittelema Näsinsillat voitti vuoden 2023 ympäristörakennepalkinnon. WSP oli mukana hankkeen rakenne- ja valaistussuunnittelussa. 

Projektin vaihe

  • Valmis 2023
img-1-nasinsilta-maanlumo

Näsinsillat sijaitsevat Tampereella Tammerkosken yläjuoksun ja Näsijärven yhtymäkohdassa. Kuva: Maanlumo
img-2-nasinsilta-maanlumo

Puistosilta asettuu Näsijärven ja Tammerkosken arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Kuva: Maanlumo