Roskien keruusta kestävyyshaasteiden ratkomiseen

Ympäristöhaittojen lisäksi ihmiskunta on kykenevä tuottamaan myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä ei ole helppoa, mutta se on mahdollista! 

Kirjoittaja

Elisa Lähde
Asiantuntija, Kestävä maisema