Roskien keruusta kestävyyshaasteiden ratkomiseen

Ympäristöhaittojen lisäksi ihmiskunta on kykenevä tuottamaan myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä ei ole helppoa, mutta se on mahdollista! 

Kirjoittaja

Elisa Lähde
Asiantuntija, Kestävä maisema


Exception details:
Rendering: Mvc Form
Placeholder: /page-layout/section_530be6e6-ac75-406f-b6f0-c782175746e5/col-narrow-1_74c5275c-f62e-4cf8-bd26-411da777b0ef/wrapper_3c0b7f0e-e8d9-42cb-a4bc-894cc20989be
Controller: Form
Action: Index
Message: model