Katse kaupunkiseutuihin

Aluekehityksen tarkasteluissa on totuttu käsittelemään kuntia ja maakuntia. Tämä lisäksi on tehty selkeä ero kaupungin ja maaseudun välillä. Tiukka rajaus jättää kuitenkin paljon arvokasta tietoa pimentoon. Kun laajennamme näkökulmaa ja alueellisen tarkastelun viitekehystä, pystymme tunnistamaan menestys- ja vetovoimatekijöitä aiempaa tehokkaammin. Tästä on hyötyä paitsi alueiden myös koko Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kehittämisessä. 
img-kaupunkiseudut-vaesto

Kuva 1. Suomen väestöstä 57% asuu suurimmilla kaupunkiseuduilla.
img-kaupunkiseudut-indikaattorit

Kuva 2. Taulukossa on esitetty tunnuslukujen keskiarvoja kuntien väkiluvulla painotettuna.
img-kaupunkiseudut-muutto

Kuva 3. Kymmenen vuoden nettomuutto kaupunkiseuduilla (2011-2021).

Kirjoittaja

Terhi Tikkanen-Lindström
Johtava asiantuntija
Suomi