Tulevaisuuden talotekniikka vaatii monialaista osaamista

Koronaviruspandemia on vauhdittanut etätyön vakiintumista osaksi nykyaikaista työkulttuuria. Etätyöskentelyn tehokkuus ja hyödyllisyys on huomattu ja monet toimistot ovat tällä hetkellä hyvin vajaalla käytöllä. Kun useissa yrityksissä siirrytään kohti paikkariippumatonta työtä, joutuu perinteinen työympäristö kilpailemaan tehokkuudessaan ja viihtyisyydessään sekä kodin että kesämökin kanssa.  

Puntarissa ovat myös ekologiset arvot. Kun työmatkaa toimistolle taitetaan autolla, herää ympäristötietoiselle työntekijälle kysymys toiminnan mielekkyydestä. Syyn mennä toimistolle tulee olla yhä painavampi.  Miten näihin haasteisiin pystytään vastaamaan ja mikä on talotekniikan rooli tässä kilpailussa? 

Kirjoittaja

Mikko Kietäväinen
Myyntijohtaja, Energiatehokkuuspalvelut
Suomi