HLJ 2015 Kävelyn ja pyöräilyn osastrategia

Helsingin seudun liikenne laatii joka neljäs vuosi Helsingin seutua koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman, jossa luodaan linjaukset ja tavoitteet tulevaisuuden liikenteelle pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kasvattaa kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotona sekä edistää niitä osana toimivaa kestävän liikkumisen matkaketjua.


Sijainti

  • Helsinki, Finland

Asiakas

  • Helsingin seudun liikenne, HSL Liikennejärjestelmäosasto

Projektin vaihe

  • Valmis