WSP:läisten rautatieosaaminen vahvistuu RASU-koulutuksessa

Rautatie- ja raideliikenteeseen investoidaan Suomessa tällä hetkellä voimakkaasti, ja ala kaipaa kipeästi uusia osaajia. WSP:llä rautatieosaamista kasvatetaan RASU-koulutuksen avulla.
img-WSPlaisten-rautatieosaaminen-vahvistuu-RASU-koulutuksessa


Liittyvät teemat ja kategoriat