WSP:llä rohkaistaan oman osaamisen kehittämiseen

 Niko Rimpiläinen ja Perttu Tahvola työskentelevät WSP Oulun toimistolla yli sadan hengen työyhteisössä. Siltaosaajia heistä on vajaa 20, mukaan lukien Niko ja Perttu. Molemmat kehuvat työnsä olevan monipuolista ja palkitsevaa. Nuoria osaajia kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan, ja työntekijöiden annetaan itse vaikuttaa urapolkunsa suuntaan.


Liittyvät teemat ja kategoriat