Sillat

Tarjoamme siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua kaiken kokoisille siltakohteille. Erikoisosaamistamme ovat jännitetyt, liittopalkki- ja vinoköysisillat. Palvelumme kattavat koko siltahankkeen elinkaaren alustavasta luonnossuunnittelusta aina sillan purkusuunnitelmaan asti.

Sillat ovat kautta aikojen toimineet maailmaa yhdistävinä symboleina ja elintärkeinä kuljetusreitteinä. Siltarakentaminen on kehittynyt ihmiskunnan kasvavien vaatimusten mukaan luonnonvarojen käytöstä kehittyneisiin rakennusmateriaaleihin ja moderniin rakennustekniikkaan.

Silloista on tullut suurkaupunkien elinehto, ja kuljetusyhtiöt kohtaavat useita haasteita pyrkiessään tehostamaan tavaroiden ja ihmisten liikkuvuutta. Siltojen aiheuttamien haasteiden ratkaiseminen on tärkeää sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta, ja tähän lukeutuu mm. vanhojen rakenteiden toimivuuden parantaminen sekä nykyaikaisten rakenteiden suunnittelu, rahoitus ja rakentaminen liikkuvuuden parantamiseksi.

WSP:llä on kattava kokemus erilaisista siltarakenteista, maasilloista ja eritasoliittymistä aina rautatiesiltoihin, kävelysiltoihin ja eläimille tarkoitettuihin kulkureitteihin saakka. Olemme vastanneet siltojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta tuhansien siltahankkeiden yhteydessä, ja pystymme tarjoamaan täysin integroidut palvelut asiakkaan taloudellisten ja esteettisten tarpeiden mukaan.

 

Maailman johtavia sillansuunnittelun ammattilaisia

Kaikki sillat vaativat tarkkaa suunnittelua, jotta voimme taata niiden kestävyyden tuulta, maanjäristyksiä ja muita ulkoisia voimia vastaan. Innovatiiviset materiaalit, laitteet ja rakennusmenetelmät ovat mahdollistaneet suurien etäisyyksien turvallisemman ylittämisen ja ympäristövaikutusten minimoimisen. Silta-asiantuntijamme käyttävät työssään viimeisimpiä suunnittelutyökaluja, kuten BIM-malleja, 3D-teknologiaa ja mallinnusohjelmia, jotta he voivat luoda kestäviä infrastruktuureja.

Suunnittelimme maailman ensimmäisen kierrätysmuovista rakennetun rautatiesillan Yhdysvaltain armeijan kuljetusyksikölle, joka vastaa armeijan henkilöstön ja tavaroiden liikkuvuudesta. Kierrätystä hyödyntävä komposiittirakenneteknologia kehitettiin tutkijoiden kanssa Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä.

WSP:n palkittuihin siltahankkeisiin kuuluu mm. Finnevikinsilta, Redhayes Bridge -silta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, George C. King Bridge -silta Kanadassa, Ekensbergsbronin silta Ruotsissa, Tran Thi Ly -silta Vietnamissa ja Woodrow Wilson Bridge -sillan uudistaminen Yhdysvalloissa.

Kaikki sillat ovat yksilöllisiä ja niiden suunnittelu edellyttää paikallisen geologian, hydrologian ja tuulen voimakkuuden vahvaa tuntemusta. Luotettavan tietokoneohjelmiston kehittäminen rakenteellisen käyttäytymisen ennakointiin rakentamisen aikana ja sen jälkeen on luonut mahdollisuuden rakentaa korkeampia, pidempiä ja kestävämpiä siltoja.

 

Siltahankkeet ovat alueellisia

Jotta voimme löytää parhaan ratkaisun, pohdimme mahdollisuuksia uusista näkökulmista ottaen samalla huomioon alueelliset erityispiirteet, taloudelliset realiteetit ja sillan käyttötarkoituksen. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus erilaisista rakennusmenetelmistä ja silloista, kannatinpalkkisilloista ristikko- ja köysisiltoihin. Yksi siltahankkeistamme on Chenabin silta Intiassa, joka on maailman korkein ja pisin kokonaan teräsrakenteinen rautatiesilta. Asiantuntijamme suunnittelivat Kruunuvuorensillan, joka on yksi maailman pisimmistä kävelijöille, pyöräilijöille ja julkiselle liikenteelle tarkoitetuista silloista.

Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan myös siltojen hallintaa ja ylläpitoa varten. ”Käytämme erikoismateriaaleja, uusia teknologioita ja työkaluja osaamisemme tukena”, kertoo USA:n Complex Bridge Groupin tekninen johtaja Tom Cooper. Suunnitelmissa on esimerkiksi lennokeiden käyttäminen sillan tarkastuksessa, antureiden asentaminen tiedonkeruuta varten ja 3D-teknologian hyödyntäminen suunnittelussa.

 

Siltojen hallinta, tarkastus ja kunnossapito

Infrastruktuuriyritykset kohtaavat yhä haastavampia kysymyksiä ikääntyvien siltojen hallinnassa. Yhdysvaltain liikenteestä vastaava virasto on arvioinut, että julkisessa omistuksessa olevien siltojen korjaaminen tulee maksamaan 20,5 miljardia dollaria vuodessa seuraavan 16 vuoden ajan. Tilanne on samanlainen myös muualla maailmassa. Kanadassa vähintään 50 vuotta vanhojen siltojen määrä nousi 50 prosentilla vuosien 2006 ja 2010 välisenä aikana. 

WSP:n silta-asiantuntijat auttavat kehittämään kustannustehokkaita tapoja kiristyvien kestävyysvaatimusten saavuttamiseksi. ”Rikkomattoman testauksen ja siltojen valvonnan asiantuntijoina autamme asiakkaita heidän hallintasuunnitelmiensa kanssa”, kertoo WSP:n Kanadan yksikön varapääjohtaja Eric Peissel. Tämä on tärkeää, sillä lisää haasteita on tulossa. Automatisoidut kuorma-autoletkat tulevat rasittamaan siltarakenteita uudella tavalla. 

WSP:n silta-asiantuntijat hyödyntävät kansainvälistä kokemustaan auttaessaan asiakkaita visioimaan hankkeidensa koko elinkaaren toteutettavuusvaiheesta eteenpäin. Asiantuntijamme tarjoavat apua lupa-asioissa ja suunnittelussa, kulttuuriperintöasioissa, rakennusmenetelmissä ja talousasioissa, perustus- ja materiaalivalinnoissa, ja monissa muissa asioissa.

 

Yhteystiedot:

Sami Niemelä
Liiketoimintajohtaja, Sillat
+358 400 157 998
sami.niemela@wsp.com