Kaupunkisuunnittelun tuloksena syntyy vain tehokkuutta, koska vain sitä mitataan

Kuinka siirtyä reaktiivisesta ennakoivaan liikenteen ja maankäytön suunnitteluun 

Kuva 2 – aktiivista liikkumista ja joukkoliikennettä tukeva katu Helsingissä Risto Jounila
Johtava konsultti, Liikenne ja liikkuminen
Suomi