Liikenteen toimivuustarkastelu tuo varmuutta infrainvestointeihin

Liikenteen toimivuustarkastelun avulla saadaan selvitettyä liikennejärjestelyjen tarvitsema tila tietyllä palvelutasovaatimuksella. Tämä pienentää maankäytön suunnitteluun liittyviä pitkän aikavälin riskejä.

Kirjoittaja

Mikko Jokinen
Liikennesuunnittelija
Suomi