Rautatieliikenteen uusi aika

Suomi on sitoutunut erittäin haasteellisiin päästötavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja liikenteellä on suuri rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi on esitetty henkilö- ja tavaraliikenteen siirtämistä suurelta osin raiteille, mutta onko se mahdollista ilman merkittäviä investointeja? Entä miten sekaliikenneradoilla operoitavalla rataverkolla saadaan yhdistettyä tehokas ja hyvän palvelutason tarjoava henkilöliikenne ja elinkeinoelämän kuljetustarpeita palveleva ja kilpailuetua luova rautatieliikennejärjestelmä?