Elinympäristössämme ja matkoillamme saamme ihastella upeita suunnitteluratkaisuja niiden rakentuessa valmiiksi rakennuksiksi, silloiksi tai tunneleiksi. Paljon kuitenkin tehdään katseilta näkymättömissä, pinnan alla.

 


Laadukkaat ja taloudelliset ratkaisut ovat turvallisen elinympäristön pohja.


Maanalaisia tiloja tarvitaan kaupungeissa ja tiheän rakentamisen kuntakeskuksissa yhdyskunnan vaatimiin tiloihin, joita ei haluta tai voida sijoittaa maanpäälle. Pohja- ja kalliorakentaminen muodostaa kokonaisuuden joka tutkii, mittaa ja suunnittelee turvalliset, käyttäjäystävälliset ja kestävät ratkaisut maanalaiseen rakentamiseen.

Suunnitteluratkaisujemme ja asiantuntijakonsultointimme tavoitteena on löytää laadukkain ja taloudellisin ratkaisu kumppanimme haasteeseen. Erikoisosaamistamme ovat rakentaminen vaikeisiin maaperäolosuhteisiin, maanalainen rakentaminen kaupunkiympäristössä, syvät tuetut kaivannot, kalliotilat, kalliomekaaninen mallinnus ja maanalaiset betonirakenteet. Tärkeimpiä asiakkuuksiamme ovat sekä kaupungit että yksityiset rakennuttajat.

 

Huippuasiantuntijamme tarjoavat ratkaisuja rakenteiden perustamistapaselvityksistä toteutusvaiheen detaljisuunnitteluun tai kalliotilojen tilanvaraussuunnittelusta niiden kolmiulotteiseen mallintamiseen. WSP:llä on vahvaa kokemusta mm. tunnelien, ratahankkeiden sekä pysäköintihallien suunnittelusta. Olemme mukana Espoo – Salo radan yleissuunnittelussa sekä Espoon Länsimetron pohjarakentamissuunnittelussa. 

Pohjarakennus- ja kalliosuunnittelun palvelumme

 • Pohjatutkimukset ja perustamistapalausunnot
 • Talonrakentamisen pohjarakennesuunnittelu
 • Infrarakentamisen pohjarakennussuunnittelu
 • Teollisuus- ja tuulivoimaloiden pohjarakennussuunnittelu
 • Kalliotilat ja tunnelit
 • Maanalaiset betonirakenteet
 • Kaupunkikeskustojen maanalainen rakentaminen
 • Paalulaattojen ja tukimuurien rakennesuunnittelu
 • Perustusten vahvistamisen suunnittelu
 • Puupaaluperustusten kuntotutkimukset
 • Lahosuojauksen suunnittelu sekä toteutus
 • Syvät tuetut kaivannot
 • Tärinämittaukset ja –mallinnukset
 • 3D-valokuvaukset ja mallinnukset
 • Kalliotutkimusten ohjelmointi ja kallion laadun mallintaminen
 • FEM-laskennat sekä maa- että kalliorakentamisessa

 

Yhteystiedot:

Henri Haverinen
Apulaisyksikönpäällikkö, Pohjarakennus
+358 40 575 3362
[email protected]