Kruunuvuorensilta

Kruunuvuorensilta on yksi maailman pisimmistä julkiselle liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnitelluista silloista. Asiakas

  • Helsingin kaupunki

Projektin vaihe

  • Meneillään oleva

Uusi maamerkki Helsinkiin

Kruunuvuorensilta luo kulkuyhteyden veden äärellä sijaitsevan Kruunuvuorenrannan asuinalueen, Korkeasaaren, Laajasalon ja Helsingin keskustan välille. Silta tulee olemaan yksi maailman pisimmistä julkiselle liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetuista silloista. Suunnittelu perustuu WSP:n työryhmän siltasuunnittelukilpailussa esittämään voittajaehdotukseen. Sillan tärkein visuaalinen elementti on pyloni, jonka timantinmuotoinen rakenne muodostaa elegantin maamerkin pääkaupungin maisemaan. Sillasta tulee Helsinkiä sekä sen asukkaita ja ranta-alueita symboloiva maamerkki.

Jänneväli
260 m 260 m
Kannen pituus
1,191 m 1,191 m
Käyttöikä
200 vuotta 200 vuotta

Monialainen lähestymistapa

Tarjoamme monialaisia palveluja Kruunuvuorensillan ja sen ympäristön suunnitteluun, aina suunnittelukilpailuehdotuksesta lopulliseen yksityiskohtaiseen suunnitelmaan.

Suunnittelussa on noudatettu toiminnallisuuden periaatteita ja kiinnitetty huomiota esteettisiin ja kestäviin ratkaisuihin, rakenteelliseen tehokkuuteen ja kustannustehokkuuteen. Silta on suunniteltu kestämään 200 vuotta vaativista meriolosuhteista huolimatta.

  • Sillan kolmiulotteinen timantinmuotoinen pyloni valaistaan julkisivuvaloilla, jotka vaihtavat väriä juhlapäivinä. Pitkä silta ja sen raitio-, pyörä- ja kävelyteiden valaistukset sulautuvat kauniisti osaksi kaupunkimaisemaa.
  • Sillan kannen kokonaispituus on 1 191 metriä, sillan päällysrakenne on jatkuva maatukien välillä.
  • Sillan keskiosassa on vinoköysiosuus, jonka muodostavat pyloni ja kaksi 260-metristä pääjännettä.
  • Tulosillat ovat jatkuvia liittopalkkisiltoja.
  • Läntisen tulosillan jänteet ovat 53 + 3 x 66 metriä pitkiä. Itäisen tulosillan jänteet ovat 6 x 62 + 48 metriä pitkiä. Tulosiltojen välituet ovat V-pilareita pylonin muotoa mukaillen.
  • Silta on vaakakaareva

Kruunusillat-hanke

Kruunuvuorensilta on osa Helsingin kaupungin Kruunusillat-hanketta, joka tuo aikanaan nykyistä suoremman joukkoliikenneyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. WSP on ollut hankkeessa mukana osuudella Nihdin ja Kruunuvuorenrannan välillä; tähän sisältyy myös Kruunuvuorensilta.