Duurzaam ondernemen levert veel meer op dan alleen duurzaamheid

Een ondernemer die zijn bedrijf verduurzaamt probeert een zo groot mogelijke positieve impact te realiseren van zijn onderneming op de maatschappij en het milieu, en probeert daarbij de negatieve impact zoveel als mogelijk te beperken. Maar, de gevolgen zijn veel talrijker dan alleen de positieve effecten op maatschappij en milieu, zo stelt Franci Vanweert.
SDG V2