Winter: tijd voor een quickscan Wet Natuurbescherming of Natuurtoets!

De winter komt er weer aan. Dieren zijn in winterslaap, ze rusten of vertrokken naar verre oorden. Toch is dit dé beste periode voor het uitvoeren van een quickscan Wet Natuurbescherming of Natuurtoets, waarbij gekeken wordt in hoeverre de geplande ingrepen effect hebben op beschermde plant- en diersoorten.