WSP bereikt mijlpaal in beoordeling primaire waterkeringen

Eens in de twaalf jaar moeten beheerders van primaire waterkeringen beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. WSP helpt Rijkswaterstaat hierbij door acht van hun primaire waterkeringen te beoordelen. Een belangrijke bijdrage aan een droog en veilig Nederland waarin de eerste belangrijke stap is gezet: drie beoordelingen zijn afgerond en goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.