De overstap naar duurzame energie vergt forse aanpassingen aan ons elektriciteitsnet. De vele opgewekte stroom van windparken op zee moet immers aan land worden gebracht. WSP levert hieraan een belangrijke bijdrage, als engineeringspartner voor Dura Vermeer die de definitieve gunning voor de raamovereenkomst ‘Offshore Grid – 2GW landstations’ van TenneT heeft ontvangen.