asuinrakennukset

Asuntosektorilla on tapahtumassa useita muutoksia. Kotitalouksien koko pienenee väestörakenteen muutoksen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Monissa suurissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa on pulaa vapaista tonteista, kun taas kaupungistumisen paine ja väestön lisääntyminen lisäävät kaupunkialueiden kiinteistöjen kysyntää.


Yhden hengen kotitaloudet ovat jo hallitseva ryhmä Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja tämä trendi kasvaa nopeimmin maailmassa vuoteen 2030 asti. Sijainti, viehättävä asuinalue maan tasolla ja hyvät liikenneyhteydet ovat muotoutumassa ratkaiseviksi tekijöiksi asunnon valinnassa. Innovatiivista rakennustekniikkaa soveltava kestävä suunnittelu on muodostumassa standardiksi ympäristön hyvinvoinnin takaamiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi.

 

Asiantuntemusta ja elämänlaadun parantamista 

WSP:n kokemus asuntosektorilla vaihtelee yksittäisistä omakotitaloista kokonaisten asuinalueiden suunnitteluun. Autamme rakennuttajia, kodin rakentajia, hallinto- ja paikallistason viranomaisia sekä kiinteistöyhtiöitä menestyksekkäiden ja tuottavien rakennushankkeiden ja niihin liittyvien infrastruktuurien toteuttamisessa. Meillä on kokemusta yksityisistä taloista ja asunnoista, julkisista asunnoista ja opiskelija-asunnoista aina kaupunkiyhteisöihin saakka.

Asuinrakennushankkeissa pyrimme luomaan tiloja, jotka parantavat yhteisöjen ja yksilöiden elämänlaatua, mutta myös tuottavat asiakkaillemme arvoa hyvän tuottavuuden ja tunnistettavan brändin ansiosta. Luomme myös viehättäviä asuinalueita, jotka lisäävät kuntien ja kaupunkien vetovoimaa. Suunnittelemme asuinrakennuksia pitkällä tähtäimellä, jotta rakennus voisi muuntua tulevaisuuden tarpeiden mukaan.


Tukea asuinrakennusprosessin kaikissa vaiheissa

Me tuemme asiakkaitamme rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Kansallisten ja paikallisten suunnittelulakien ja kestävää kehitystä koskevien määräysten tunteminen sekä asiantuntemuksemme julkisesta konsultaatiosta ja sidosryhmien sitouttamisesta mahdollistavat rakennussuunnitelmien sulavan ohjaamisen ja etenemisen monimutkaisen suunnitteluprosessin aikana. Autamme asiakkaita ratkomaan vapaiden tonttien puutteen tuomia ongelmia, maksimoimaan rakennuskelpoisten tonttien potentiaalin, minimoimaan riskit ja samalla luomaan haluttuja koteja.


Korjausrakentamisesta kerrostaloihin

Projekteihimme, jotka vaihtelevat edullisista asuntokomplekseista ylellisiin luksusrakennuksiin, lukeutuu merkittäviä kaupungin kunnostushankkeita, kerrostalohankkeita, kestävää kaupunkirakentamista sekä kotien korjausrakentamista.

Suoritimme korjausrakennushankkeen 1960-luvun Hilda Housing Cooperative -asunto-osakeyhtiön asunnoissa Malmössä. Korjauksia tehtiin yhteensä 2 500 kodissa. Asukkaiden tavoitteena oli parantaa kotien energiatehokkuutta sekä saavuttaa energiaomavaraisuus 10 vuodessa.

Olemme myös työskennelleet monien merkittävien tornirakennuksia koskevien hankkeiden parissa, joihin lukeutuu mm. Rafael Viñolyn 432 Park Avenuen tornirakennus New Yorkissa, maailman korkein asuinkerrostalo, jota varten toimitimme rakennustekniset palvelut, Daniel Libeskindin Złota 44 Varsovassa ja Foster + Partnersin suunnittelema South Quay Plaza Lontoossa, jota varten toimitamme erilaisia suunnittelupalveluja.

Kestävät asuinrakennushankkeet

Kestävän suunnittelun edelläkävijöinä olemme mukana useissa merkittävissä asuinrakennushankkeissa, joissa pyritään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen.

Ruotsissa työstämme Stockholm Royal Seaport -satamakaupunkia koskevaa hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda elinvoimainen rantayhteisö, johon kohdistetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Hanke on yksi maailman merkittävimmistä kestävän kehityksen hankkeista. Etelä-Afrikassa toimimme konsultteina Pretoriassa sijaitsevaa Menlyn Maine -kaupunkialuetta koskevassa hankkeessa. Menlyn Maine on Afrikan ensimmäinen vihreä kaupunki, jossa on sekä asuinrakennuksia että toimisto- ja myymälätiloja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimitimme palveluja Glasgow’n Commonwealth Games Athletes Village -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda erilaisista asumismuodoista koostuva, 1 400 kodin yhteisö.


Kokonaisvaltaista rakennusteknistä osaamista 

Tarjoamme monialaista asiantuntemusta seuraavissa asuinrakennusten ja -alueiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä asioissa: rakennesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, taloudellinen kannattavuus, yhteisön sitouttaminen, aluetutkimukset, ympäristöön liittyvä konsultointi, vesihuolto, kestävät liikenneratkaisut ja infrastruktuurin suunnittelu.

Kokeneena liikenne- ja infrastruktuurisuunnittelun konsulttina pystymme luomaan toimivia ja vetovoimaisia asuinalueita, joissa kulkuyhteydet, julkiset liikenneyhteydet, viheralueet ja vesihuoltojärjestelmät suunnitellaan siten, että ne ovat tasapainossa asuntojen määrän kanssa.

Integroitujen suunnitteluprosessien mestarina ohjaamme suunnitteluryhmiä tavoitteiden tehokkaassa ja tuloksellisessa toteuttamisessa, ja työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa alusta loppuun.

 

Yhteystiedot:

Harri Väänänen
Liiketoimintajohtaja, Rakennuttamispalvelut
+358 40 041 5294
[email protected]

Juhani Koponen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Rakennuttamispalvelut
+358 40 063 3808
[email protected]

Matti-Esko Järvenpää
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
+358 40 513 9117
[email protected]