Certificeringen

We hechten aan een stimulerende bedrijfscultuur en dragen verantwoordelijkheid voor ons handelen. Dit betekent dat wij in al onze bedrijfsactiviteiten verantwoord te werk gaan en handelen als ware het ons eigen bedrijf.

Bestandsnaam
Document Aanvraag Erkenning Besluit Bodemkwaliteit
Document BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
Document BRL 9500 Energieprestatiecertificaat
Document BRL 9500 EPA-maatwerkrapport
Document BRL SIKB 1000 Partijbemonstering grond en bouwstoffen
Document BRL SIKB 2000 Uitvoering veldwerk tbv milieukundig bodemonderzoek
Document BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding bij bodemsanering
Document CO2 Awareness certificate level 5 EN
Document CO2 Bewust certificaat niveau 5 NL
Document Erkenningsregeling ProRail 2016 Branche Ingenieursbureaus
Document Milieudeskundige Geluid en trillingen
Document Milieueffectenrapportage Lucht deeldomeinen geur en luchtverontreiniging
Document NEN 4400-1 2017 Inspectiecertificaat
Document NEN EN ISO 14001-2015 Environmental management system EN
Document NEN EN ISO 14001-2015 Milieumanagementsysteem NL
Document NEN EN ISO 45001-2015 Gehanteerde managementsysteem vakgroep Energie NL
Document NEN EN ISO 45001-2015 Management system for healthy and safe working Energy EN
Document NEN EN ISO 9001-2015 Implementation comply EN
Document NEN EN ISO 9001-2015 Kwaliteitsmanagementsysteem NL
Document Procescertificaat asbestinventarisatie
Document Procescertificaat asbestinventarisatie
Document SCL Veiligheidsladder trede 4 vakgroep Energie
Document VCA Petrochemical EN
Document VCA Petrochemie 2017-6 Zorg voor veiligheid gezondheid en milieu NL
Document VCA SHE Management System Certificate EN
Document VCA VGM-beheerssysteemcertificaat 2017-6 NL
Document Verlenging VCA certificering