Anja Vijselaar over de succesvolle ontwikkeling van de Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

WSP heeft  samen met Warmtebedrijf Ennatuurlijk de Buurt Bouwdoos Warmtetransitie ontwikkeld. Een ‘gereedschapskist’, die buurt- en wijkinitiatieven helpt een gedegen, eigen plan te maken om ‘van het aardgas’ te gaan. De overstap naar duurzame, niet-fossiele warmte in de gebouwde omgeving is één van de uitdagingen in de energietransitie. Anja Vijselaar, directeur vakgroep Energie, vertelt over hoe we, samen met de wijkbewoners, via een interactief proces de Buurt Bouwdoos hebben ontwikkeld.