Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort in de buurt van Nijmegen. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Om het water dat via Lobith binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, is de Millingerwaard verruimd. Waterveiligheid en natuurontwikkeling gaan hier hand in hand.Locatie

  • Nijmegen - Nederland

Opdrachtgever

  • Dienst Landelijk Gebied (tot 2014) Staatsbosbeheer (vanaf 2015)

Periode

  • 2009 - 2017