Het omgaan met grond is voor infrastructurele projecten een belangrijk aspect. Grond heeft een belangrijk effect op de kosten van een project. Zowel ontgraven, transport, aanvoer en afvoer dragen hier in belangrijke mate aan bij.