Dijkversterking met gebiedseigen grond

Al bij het programmabureau Ruimte voor de Rivier verzorgde WSP vanaf 2015 het grondstromenmanagement en stuurde we succesvol op projecten(clusters) met een gesloten grondbalans. Bij het HWBP hebben we in opdracht van de POV DGG een QuickScan ontwikkeld voor het zoeken naar gebiedseigen grond en het koppelen van dit aanbod aan de vraag van dijkversterkingen. Daarna hebben we dit instrument in de praktijk gebracht in opdracht van Waterschap Limburg en Waterschap Rivierenland voor de dijkversterkingen Lob van Gennep en Sprok-Sterreschans-Heteren.  

Opdrachtgever

  • HWBP, Waterschap Limburg, Waterschap Rivierenland

Partners

  • POV DGG

Periode

  • 2020 - heden