Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn en het economisch hart van Nederland zich bevindt. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.Locatie

  • Amerongen / Schoonhoven - Nederland

Opdrachtgever

  • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Periode

  • 2017 - 2022