Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn en het economisch hart van Nederland zich bevindt. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).Locatie

  • Amerongen / Schoonhoven - Nederland

Opdrachtgever

  • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Periode

  • 2017 - 2020