Kunngjøringer

Her publiseres kunngjøringer i forbindelse med oppstart av planarbeid, detaljregulering og planprogram.


Varsel om oppstart av privat reguleringsplan på Oppheim i Frøya kommune - Svarfrist 07.02.2020

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for et område på Oppheim, Frøya

Les mer her

Detaljregulering for etablering av flomvoll langs Gausa ved Jorekstad - svarfrist 03.02.2020

På vegne av Lillehammer kommune varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan vest for Jorekstad.

Les mer her

Detaljregulering for Steinerud barnehage - svarfrist 26.02.2020

På vegne av Lørenskog kommune varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan for Steinerud barnehage ved Ødegården.
Les mer her

Detaljregulering for boliger ved Solhøgda i Lillehammer kommune – Svarfrist 06.09.2020.

På vegne av tiltakshaver Arnt Høstmælingen varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan, iht. plan- og bygningsloven §12-8.

Les mer her

Detaljregulering for utvidelse av Grønlia barnehage - svarfrist 02.03.2020

På vegne av Lørenskog kommune varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Grønlia barnehage på Fjellhamar.

Les mer her