Kunngjøringer

Her publiseres kunngjøringer i forbindelse med oppstart av planarbeid, detaljregulering og planprogram.


Detaljregulering Nardovegen 12 og 14, Trondheim kommune – svarfrist: 19.12.2019

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Nardovegen 12 og 14

Les mer her