Kunngjøringer

Her publiseres kunngjøringer i forbindelse med oppstart av planarbeid, detaljregulering og planprogram.


Detaljregulering Kastneshamn

WSP AS melder med dette om oppstart av arbeid med detaljregulering i området Kastneshamn. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 17, bnr. 1,14, 20, 22, 24, 34, 38, 40, 41 og 45 og er 43,2 dekar stort.

Les mer

Detaljregulering ny skole Kautokeino

   Kommunestyret i Kautokeino vedtok 27.06.2019 å igangsette forprosjekt for ny kombinert barne- og ungdomsskole i Màrkan.

Les mer

Detaljregulering for boliger ved Solhøgda i Lillehammer kommune – Svarfrist 06.09.2020.

På vegne av tiltakshaver Arnt Høstmælingen varsler RiK Arkitektur / WSP Norge AS oppstart av arbeid med reguleringsplan, iht. plan- og bygningsloven §12-8.

Les mer her