En veltilpasset kontrakt er det viktigste verktøyet for å sikre at arbeidet eller prosjektet gjennomføres slik at behov og ønsker blir oppfylt. En god kontrakt skal samtidig sørge for at en unngår unødvendige konflikter.  WSP hjelper deg med alt fra å utarbeide kontraktstrategi til å følge opp reklamasjoner.


Prosessen med å etablere en god kontrakt starter med en kontraktstrategi. Kontrakten regulerer partenes rettigheter og forpliktelser også etter at en ytelse er levert eller en leieperiode er avsluttet. Det er derfor viktig at kontrakten tilpasses det konkrete behovet og tar høyde for kompleksiteten i kontraktsforholdet. Kontrakten skal si hva som skal leveres, når det skal leveres, hva det vil koste og hvilke mål som skal oppnås.

 

WSP tar ansvar for alle ledd i kontraktstyringen

I WSP har vi jurister og jordskiftekandidater med erfaring fra en rekke ulike gjennomføringsmodeller og kontraktstyper innenfor ulike bransjer. Vårt mål er å sikre at du får den optimale kontrakten for deg og ditt behov.
 
Vi kan hjelpe deg med å tilpasse kontrakten til partenes risikoprofil og sikre at det konkrete behovet dekkes på en god måte, enten kontrakten inngås på bakgrunn av en offentlig anskaffelsesprosess eller direkte mellom private parter. 
 
Våre eksperter sikrer kvalitet i alle ledd fra utarbeidelse av kontraktstrategi, forslag til kontrakt, kontraktsforhandlinger, endringshåndtering, oppfølging av kontrakt, kontraktavslutning og oppfølging av reklamasjoner. Vårt fagfelt dekker ikke bare entrepriserelaterte kontrakter, men også kontrakter relatert til husleie, grunnleie/tomtefeste, varekjøp, IT og kjøp og salg av fast eiendom. Vi tilbyr også kurs og våre advokater kan bistå ved eventuelle rettslige konflikter.