Advies Burgerbetrokkenheid bij klimaat tegen het licht: meedenken is goed, meedoen is beter

In het advies Burgerbetrokkenheid bij klimaat – dit voorjaar gepresenteerd in opdracht van de Tweede Kamer - stelt voormalige nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer voor om burgers te verbinden aan de energietransitie door ze te laten meepraten in breed vertegenwoordigende burgerfora. Een interessant idee, maar is dit voldoende?