Verzwaren hoogspanningstrace

In februari 2009 werd gestart met de verzwaring van de hoogspanningslijnen tussen Breukelen en Utrecht. De nieuwe lijnen zijn komen te hangen aan 26 nieuwe hoogspanningsmasten die op nieuwe funderingen werden geplaatst. Het verzwaarde 150 kV hoogspanningstracé werd aangesloten op het 380 kV hoofdnet van landelijk netbeheerder TenneT. De capaciteit van het tracé werd hiermee verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in dit gebied en om de aanvoer minder kwetsbaar te maken.Locatie

  • Breukelen - Utrecht - Nederland

Opdrachtgever

Partners

  • Spie Infra Hoogspanningslijnen I Terracon Funderingstechniek I IFCO Funderingsexpertise

Periode

  • 2009