Usikkerhet og risiko er tilstede i nesten alle prosjekter vi er involvert i. Målet med usikkerhetsstyring er å redusere prosjektets risikoeksponering, og å øke muligheten for å realisere positive muligheter.


Tjeneste

  • Prosjektledelse
  • Strategisk rådgivning og prosjektutvikling
  • Prosessledelse og virksomhetsutvikling
  • (Se alle)