Regionenes kamp 2022

Hvor robust og rigget for framtiden og videre utvikling er Norge og norske kommuner? 


Forside
Maren Foseid
direktør samfunnsutvikling
Norge

Forfatter

Borgar Lund
leder analyse
Norge
Jørgen Osnes
prosjektleder, analyse
Norge
img Glimt fra rapporten

Regionenes kamp i korte trekk


Hvordan vi jobber med by- og stedsutvikling

WSP Norge har et tungt fagmiljø innen by- og stedsutvikling som jobber for en rekke aktører, både offentlig og privat. Vi er opptatt av å utvikle bærekraftige samfunn som er rustet for framtiden. Det betyr at vi må legge grunnlag for infrastruktur som kan tilpasse seg over tid, parallelt med at våre livsstiler forandrer seg. Byer og tettsteder må utformes fleksibelt og fortsette å gi muligheter for sysselsetting, samtidig som de tilbyr gode og trygge omgivelser for de som bor der.

Mer om hvordan vi jobber med samfunnsutvikling