Prosjektet gikk fra å være et rivingsprosjekt til et rehabiliterings- og ombruksprosjekt. Nå spares miljøet for materialressurser, avfall og klimagassutslipp, og kommunen sparer både tid og penger.