Fra 1. februar 2022 fusjoneres Golder Associates AS med WSP Norge AS. Fusjonen omfatter hele Golder globalt som nå blir en del av WSP-konsernet.