Bygg står for rundt 40 prosent av verdens energiforbruk. Dette krever mye av en byggebransje i grønn omstilling. En del av løsningen er å redusere energiforbruket, og WSPs nye lokaler har høye ambisjoner om nettopp dette.

Holtermanns_veg_1-13-Trondheim_1

Illustrasjon: Goldbox