WSP og Jernbanedirektoratet har de to siste årene samarbeidet tett om langsiktig mobilitetsscenarioplanlegging ved bruk av stordata og maskinlæring. Oppdraget har vært en del av Jernbanedirektoratets arbeid med langsiktige strategier for fremtiden.
Back-view-of-woman-with-backpack-and-folded-electric-scooter-waiting-at-tram-stop