I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter i Øksfjord, Loppa kommune.