Tromsø havn – ren havn og nye kaier

Som følge av stortingsmelding Rent og Rikt Hav og Miljødirektoratets handlingsplan av 2006 ble 17 av landets havner prioritert for opprydding av forurensede bunnsedimenter. WSP hadde rollen som prosjektleder ved en av dem: Tromsø havn.Oppdragsgiver

  • Tromsø Havn KF

Prosjektkostnad

  • 240 MNOK

Prosjektstatus

  • 2010-2012