Groene energiebuffer onder onze voeten

Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Advies- en ingenieursbureau WSP stelt voor om groene waterstof op te slaan in een energiebuffer van ondergrondse buizen. Deze buffer kan als een soort accu naar behoefte worden gevuld of ontladen.