Kennisbijeenkomsten MER/MIRT

In opdracht van Rijkswaterstaat, en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat WSP kennisbijeenkomsten organiseren op het gebied van milieueffectrapportage (m.e.r.) en MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte. In dit programma worden alle projecten en investeringen opgenomen die zich richten op betere wegen, het spoor en waterwegen.Locatie

  • Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat (Dienst Water Verkeer en Leefomgeving)

Partners

  • WB de Ruimte, Studio Bereikbaar, Jonge Honden

Periode

  • 2020 - 2022