Het Gelders Huis

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gunde het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis. De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit waren tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis.


Locatie

  • Arnhem - Nederland

Opdrachtgever

  • Provincie Gelderland I iDNova

Partners

  • Team V architectuur I OTH architecten I Fritz I Consortium iDNova (Volker Wessels)

Periode

  • 2015 - 2017
BVO revitalisatie bestaande huisvesting
16.000 m² 16.000 m²
BVO Nieuwbouw incl. parkeren
13.000 m² 13.000 m²