Onderdoorgang De Westereen FeanWâlden

De Centrale As (N356) is een dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg N31 nabij Nijega. De oude verbinding liep door diverse bebouwde kommen. Dit leidde tot problemen ten aanzien van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De nieuwe verbinding heeft deze problemen weggenomen en de bereikbaarheid verbeterd van Noordoost-Friesland.


Locatie

  • Dokkum en Nijega - Nederland

Opdrachtgever

  • BAM Infraconsult

Partners

  • BAM Infra BV

Periode

  • 2015
onderdoorgang de westereenjpeg 111