Onderhoud Uiterwaarden

Krinkels en WSP houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden langs alle grote rivieren in Nederland. Dit is een vervolg op het succesvolle Stroomlijn-project waar Krinkels, Natuurbalans en WSP ook samenwerkten. Hierbij werd opgaande begroeiing verwijderd langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas. Op die terreinen wordt nu het vegetatiebeheer langs de Rijntakken en Maas verzorgd. In 2019 zijn hier ook de terreinen van de IJssel bijgekomen.


Locatie

  • Langs alle grote rivieren - Nederland

Opdrachtgever

  • Rijkswaterstaat

Partners

  • Krinkels | Natuurbalans

Periode

  • 2018 - 2019
Areaal
250 ha 250 ha
Rivier
500+ km 500+ km
Stakeholders
600 600
onderhoud uiterwaarden 111